WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE ZA ROK 2021

ZARZĄD KOŁA PZW Nr 31 „OKOŃ”

SERDECZNIE ZAPRASZA

 

Kolegów sympatyków Koła

 

Na walne zgromadzenie sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 13 Listopada 2021 roku,
o godzinie 10:00 w I terminie, o godzinie 10:15 w II terminie

w siedzibie Zarządu Głównego PZW przy ul. Twardej 42 – II piętro.