Zarząd

 

Członkowie Zarządu Koła:

 

Prezes - Paweł Skoczeń

Wiceprezes - Bogdan Galon

Wiceprezes do spraw sportu - Bolesław Punda

Sekretarz - Grzegorz Roicki

Skarbnik - Andrzej Iwiński

Admin strony internetowej Koła - Emil Galon

Prowadząca kronikę Koła - Anna Skoczeń 

Członek Zarządu  - Włodzimierz Wiśniewski

 

Sąd Koleżeński:

 

Przewodniczący - Edmund Misterski

Członek Sądu - Wiesław Borkowski

Członek Sądu - Tadeusz Turek

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący - Roman Nestoruk

Członek Komisji - Andrzej Niesłuchowski

Członek komisji - Janusz Tulibacki 

 

Straż SSR

 

Komendant SSR - Paweł Skoczeń

Srażnik SSR - Janusz Tulibacki

Strażniczka SSR - Anna Skoczeń