Zarząd

 

Członkowie Zarządu Koła:

 

Prezes - Paweł Skoczeń

Wiceprezes - 

Wiceprezes do spraw sportu - Bolesław Punda

Sekretarz - Grzegorz Roicki

Skarbnik - Włodzimierz Wiśniewski

Członek Zarządu Prowadząca kronikę Koła - Anna Skoczeń 

Członek Zarządu  - Andrzej Iwiński

 

Sąd Koleżeński:

 

Przewodniczący - Edmund Misterski

Członek Sądu - Wiesław Borkowski

Członek Sądu - Tadeusz Turek

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący - Roman Nestoruk

Członek Komisji - Andrzej Niesłuchowski

Członek komisji - Janusz Tulibacki 

 

Straż SSR

 

Komendant SSR - Paweł Skoczeń

Zastępca Komendanta SSR - Rafał Kraśniewski

Strażnik SSR - Janusz Tulibacki

Strażniczka SSR - Anna Skoczeń

Strażnik SSR - Marcin Muszyński

Strażnik SSR - Artur Jędrzejczyk

Strażnik SSR - Robert Olechowski