WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE ZA ROK 2021